Arizona Aikido

Jon Takagi Sensei c. 1970

Jon Takagi Sensei c. 1970
[Large] [Medium] [Small]

[Set default viewing size]

This is a photo of Jon Mamoru Takagi most likely taken in 1970 at the First Street Dojo. Thanks to his son, Koichi Takagi for the photo.